Omix | Mobile Point Aydınlatma Metni
Omix

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu bilgilendirme http://omix.com.tr/tr İnternet sitesi kullanıcılarının sipariş vermesi ve ayrıca sitemiz aracılığıyla bizlere ilettiği kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Mobile Point Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Mobile Point”) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun “KVKK” 10.maddesinde düzenlenen veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında aydınlatma yapılmaktadır. 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Aktarılması ve Hukuki Sebebi

  1. İnternet sitesinde ürün satın almanız halinde; Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Telefon numarası, Adres, E-posta adresi), Müşteri işlem (fatura bilgileri, sipariş bilgisi, alışveriş bilgisi, ödeme yöntemi olarak kredi kartını seçmeniz halinde kart sahibinin adı ve soyadı, kart numarası, kartın son kullanma tarihi ve CCV kodu; Havale/EFT yöntemini seçmeniz halinde sipariş numaranız alışveriş kredisi seçmeniz halinde anlaşmalı banka, kredi türü ve miktarına ilişkin bilgileriniz), Kurumsal fatura seçmeniz halinde Firma adı, Vergi dairesi ve Vergi numarası, alışveriş kredisi seçmeniz halinde kredi türü ve miktarına ilişkin bilgileriniz)  şeklindeki kişisel verileriniz; satış sözleşmesinin kurulması, fatura düzenlenmesi için gerekli gerekli olması sebebiyle KVKK 5/2 uyarınca kanunlarda öngörülmesi (Vergi Usul Kanunu), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, bir hakkın tesisi, sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

   Kişisel verilerinizin Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi

  2. Kişisel Verileriniz; Gerektiğinde ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerimizi ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ile haklarımızı kullanablimek amacıyla  KVKK 5/2 uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak ‘’ Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları ‘’ ile paylaşılabilecektir. Örneğin; Vergi dairesi, Mahkemeler, Tüketici Hakem Heyetleri

  3. Kişisel Verileriniz; gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve  ancak bu amaçla sınırlı olarak veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız ‘’Tedarikçilerimiz’’ ile paylaşılmaktadır.Örneğin; Kişisel verileriniz, bir hukuki uyuşmazlık halinde hizmet aldığımız ‘’Avukatlar’’ ile, mali yükümlülükler nedeniyle hizmet aldığımız ‘’Mali Müşavirler’’ ile, satın alma işlemi gerçekleştirmeniz halinde satın aldığınız ürünün tarafınıza gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için ‘’Kargo Şirketi’’ ile, denetim durumlarında ‘’Denetçiler’’, merkezi olarak temin edilen bazı hizmetlerin ifası nedeniyle, ilgili hizmetin temin edildiği ‘’Topluluk Şirketlerimiz’’, sitemizin ödeme alt yapısını sağlayan ‘’Elektronik Ödeme Kuruluşu’ ve alışveriş kredisi sağlayan anlaşmalı Bankalar ile işlemin gerçekleşmesi için gerekli amaç ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

Haklarınız: 

Mobile Point  tarafından verilerinizin işlendiği ve Mobile Point’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Mobile Pointin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Mobile Point’ten, yine Mobile Point tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

 1. Veri sorumlusuna Başvuru:  

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 1. Yükümlülükleriniz

Üçüncü bir kişinin kişisel verisini Ödeme Sayfası aracılığı ile verdiğiniz takdirde, söz konusu kişinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatıldığını, bilgilerinin OMIX’e aktarılmasına rıza vermiş olduğunu ve bu konuda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

 1. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Veri Sorumlusu Unvan: Mobile Point Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Mersis no       : 062276488800001

E-posta adresi : [email protected]

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: [email protected]

Fiziki Posta adresi : Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sk. Gürtaş İş Merkezi Apt.

No: 1/3 Kağıthane/İstanbul