Omix | Ön Bilgilendirme Formu
Omix

Ön Bilgilendirme Formu

1. TARAFLAR

 

İnternet Sitesi : https://www.omix.com.tr

https://www.omix.com.tr internet sitesi Omix Mobil Teknoloji A.Ş’ye ait olmakla birlikte internet sitesi üzerinden yapılan satışlar Mobile Point Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

1.1. Satıcı Adı : Mobile Point Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Unvanı : Mobile Point Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Mersis No : 0622176488800001

Adres : Ortabayır Mah., Şair Çelebi Sok., Gürtaş İş Merkezi No: 1 İç Kapı No: 3 Kağıthane

Telefon : 0552 835 50 03

E posta : [email protected]

(Eğer varsa tüketicinin şikayetlerini iletebileceği yukarıda belirtilenlerden farklı bir iletişim kanalı):

(Bundan böyle işbu sözleşmede SATICI olarak anılacaktır)

1.2. Müşteri

Ad :

Soyad :

Adres :

Telefon :

E- Posta :

(Bundan böyle işbu sözleşmede ALICI olarak anılacaktır)

1.3. Satılan Ürün:

Satılan Ürün Adı :

Satılan Ürün Kodu :

Toplam Satış Bedeli :

Ödeme Şekli : Kredi Kartı / Havale- EFT / Alışveriş Kredisi

Fatura Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi No :

Fatura Tarihi :

Sözleşme Tarihi :

1.4. Ürünün Temel Özellikleri

2. KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, bu formda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

3. GENEL ŞARTLAR

3.1. Ürün ve hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde ve işbu ön bilgilendirme formunda yer almaktadır.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

3.4. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde ve işbu bilgilendirme formunda yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ya elektronik ortamda teslim edilir ve konuya ilişkin bilgilendirme e-postası gönderilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

3.6. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında nakliye, teslim ve benzeri ek masrafların önceden hesaplanamaması halinde ALICI bu ek masraflardan sorumlu olabilecektir.

3.8. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.9. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI’ya elektronik ortamda tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12. ALICI’nın, SATICI’nın anlaşmalı olduğu Yurtiçi kargo firması dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

3.13. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 30 günü bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. CAYMA HAKKI

4.1. ALICI, Ürün'ün ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır

4.1.1. ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

4.1.2. ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vb.) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar

4.1.3. fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

4.1.4. ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve

4.1.5. Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

4.1.6. Sözleşme konusu ürün, sim kart takılması durumunda ikinci el mal konumuna düşmesi sebebiyle mutat kullanım kapsamına girmemesi dolayısıyla ALICI tarafından cayma hakkı söz konusu durumda kullanılamayacaktır. (Telefon, tablet)

4.1.7. Sözleşme konusu ürünün, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15 uyarınca iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar kategorisine girmesi sebebiyle kullanımı halinde ALICI tarafından cayma hakkı kullanılamayacaktır. (Kulaklık)

4.2. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır. Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı bir şekilde veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletmiş) olması gerekmektedir.Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. INTERNET SİTESİ'nde ürün iadeleri için Yurtiçi Kargo aracılığıyla, ALICI Ürün'ü bulunduğu İlçe dahilindeki veya harindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde ALICI'dan masraf alınmaz. ALICI, Yurtiçi kargo firmasından farklı bir kargo firması ile malı iade etmek isterse gönderim masrafları ALICI’ya ait olacaktır. Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir). "Ürünün iade edileceği adres, SATICI adresi / iade için teslim olunan kargo firması adresi." Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün ALICI'ya teslim masrafları ALICI'ya, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

4.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

4.3.1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

4.3.2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

4.3.3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

4.4. İade işlemleri için anlaşmalı olunan kargo:Yurtiçi Kargo

4.5. Cayma Bildiriminin Yapılacağı E-posta: [email protected]

5. ŞİKAYET

Siparişinize konu ürünle veya şiparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde yukarıda belirtilen iletişim adresleri veya https://www.omix.com.tr internet sitesinde belirtilen iletişim adresleri aracılığıyla şikayetlerinizi OMIX’e iletebilirsiniz.

ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

SATICI: Mobile Point Bilişim Hizmetleri A.Ş.

ALICI:

TARİH: