Omix | Üyelik Sözleşmesi
Omix

Üyelik Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Omix Mobil Teknoloji A.Ş (“OMIX”) tarafından, OMIX'in üyelik politikasına ilişkin açıklamalarda bulunmak ve üyeleri bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

1. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu

İşbu Üyelik Sözleşmesinin konusu, Sitede sunulan hizmetler ve bu hizmetlerin kullanım şartlarının belirlenmesidir.

2. Sözleşmenin Onaylanması/Kabul Edilmesi

Üye Kayıt Formunu eksiksiz doldurulan gerçek veya tüzel kişiler OMIX sistemine üye olabilirler. Kişiler, kayıt formu aracılığıyla vermiş oldukları bilgilerin doğruluğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.

3. Taraflar

3.1. OMIX

Şirket Unvan : Omix Mobil Teknoloji A.Ş

Mersis Numarası : 0642089614100001

Adres : Ortaköy Mahallesi, Muallim Naci Caddesi, No:87, Kuruçeşme-Beşiktaş/ İSTANBUL

E-Posta Adresi : [email protected]

Telefon Numarası : 0212 912 50 60

https://www.omix.com.tr internet sitesi Omix Mobil Teknoloji A.Ş’ye ait olmakla birlikte internet sitesi üzerinden yapılan satışlar Mobile Point Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

3.2. ÜYE

OMIX sitesinden faydalanmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, OMIX tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" veya “ÜYELER” olarak anılacaklardır.

4. Tanımlar

4.1. SİTE: OMIX tarafından belirlenen kapsamda çeşitli hizmetlerin sunulduğu ve Tarafların elindeki fireleri değerlendirmesini sağlayan, alıcı ve satıcıları bir araya getirmeyi amaçlayan çevrimiçi web sitesidir.

4.2. HİZMETLER: "Site" içerisinde "ÜYE"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “OMIX” tarafından sunulan uygulamalardır. "OMIX", "SİTE" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "ÜYE"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Siteden”dan "ÜYE"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Site”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.3. İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

4.4. KİŞİSEL VERİ : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

4.5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

5. ÜYELERİN Hak Ve Yükümlülükleri

5.1. ÜYE, SİTE’ye üye olmak için, internet sitesi üzerinde yayınlanan Üyelik Formu'nu doğru bilgiler ile doldurarak ve işbu Üyelik Sözleşmesi kutucuğuna tıklayarak sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

5.2. ÜYE, SİTE’ye üye olurken verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.3. ÜYE kullanıcı adı belirlenirken ahlaka ve hukuka aykırı isimler belirlenemez. Bu üye isimleri üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal edecek nitelikte olamaz. Bu durumlarda OMIX sitesi yönetimi bu üye ismi ile üyelik oluşturmaya izin vermeyeceği gibi oluşturulmuş olsa dahi istediği zamanda ve şekilde bu üyeliği askıya alabilir veya sonlandırabilir.

5.4. ÜYE’ye iş bu sözleşmenin kabulü ile kendisine 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Site yönetimi tarafından, işbu üyelik sözleşmesinin ifası, mal ve hizmetlerinin tanıtılması, pazarlanması, işletmesinin tanıtılması ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla üyenin elektronik iletişim adreslerine, telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ticari ileti tercihlerine göre gönderilebilir.

5.5. ÜYELER yorum, içerik ve beğenilerinde genel ahlak ve hukuk kurallarına aykırı kullanımda bulunamazlar. Bu türden iletilerin tespiti halinde Site, üyeye haber vermeksizin ve gerekçe göstermeksizin ilgili iletiyi kaldırabilir ve üyeliği tek taraflı olarak askıya alabilir ve sonlandırabilir.

5.6. ÜYELER’in yaptığı yorum ve değerlendirmelerin fikri mülkiyeti, işleme, derleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı, yayımlama hakkı ve manevi hakları kullanma yetkisi münhasıran OMIX’e ait olduğunu OMIX’in yapılan yorumları isimle veya isimsiz olarak yayınlama hak ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.7. ÜYELER, internet sitesinin alan adı, yazılım, tasarım ve telif hakları ile bütün fikri ve sınai haklarının tamamen OMIX’e ait olduğunu ve bu sitede yer alan herhangi bir bölümün kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmediğini kabul ve taahhüt ederler.

5.8. ÜYE ismi ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerle paylaşılmaması tamamen ÜYELER’in sorumluluğundadır. Hukuka aykırı olarak ele geçirilmiş üye hesaplarının askıya alınması veya sonlandırılması OMIX’in takdirindedir.

5.9. ÜYELER, OMIX Sitesi’ni kullanırken, genel ahlak kuralları ile Mevzuat hükümlerine riayet eder ve hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunamazlar.

5.10. ÜYE, OMIX sitesini amacı dışında ve/veya hukuka aykırı olarak kullanmaları halinde OMIX tarafından hukuki yollara başvurulacağını ve bu eylemleri sonucunda OMIX’in herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı karşılayacaklarını kabul ve beyan ederler.

5.11. ÜYE, üyelik hesabına giriş için kullandığı şifresini gizli ve güvenli tutmayı ve kimseyle paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder. Bu konuda doğabilecek tüm zararlardan ÜYE tek başına sorumludur.

5.12. ÜYE, özel mesaj ile veya aleni olarak diğer üyeleri rahatsız edici hareket ve beyanlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.13. ÜYE, Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.

5.14. ÜYE, Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

5.15. OMIX, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir.

6. Kullanım Amacı

6.1. OMIX'in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan ÜYELER, OMIX internet sitesi üzerinden yanlızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. ÜYELER'in internet sitesi ve mobil uygulamasında yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6.2. ÜYELER, OMIX sistemi üzerinde verdikleri siparişlerin yalnızca işbu sözleşme ile belirtilen amaçlarla verildiğini, hakkın kötüye kullanılması veya erişim sistemlerine izinsiz girmek / saldırıda bulunmak gibi hukuka aykırı bir amaç taşımadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

6.3. ÜYELER’in, SİTE’yi amacı dışında ve/veya hukuka aykırı olarak kullanmaları halinde OMIX tarafından hukuki yollara başvurulacağını ve bu eylemleri sonucunda OMIX’in herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı karşılayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. Ödeme

ÜYELER, OMIX satıcı ürün listeleme özelliğini kullanmak için gereken üyelik ücretini, Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme yapabilirler. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

8. Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik

8.1. ÜYE ve OMIX, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) kararlarına uygun hareket edeceklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.

8.2. ÜYE, üyelik sırasında verdiği kişisel verilerinin ve üyeliği nedeniyle SİTE’de yaptığı tüm işlem kayıtlarının Sözleşmesinin ifası, SİTE işleyişi ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Açık Rıza Metnin’de gösterilen sebeplerle işlendiği konusunda aydınlatılmıştır. Ayrıca ÜYE, OMIX’in Kişisel Verileri Koruma Politikası hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

8.3. ÜYELER, SİTE üzerinden üçüncü kişiler tarafından görülebilecek verilerini kendileri alenileştirmiş sayılırlar. Bu verilerin OMIX internet sitesi üzerinden herkese açık olarak paylaşılması tamamen OMIX’in kontrolünde ve takdirinde olup ÜYE alenileştirdiği kişisel verilerden hiçbir durum ve koşulda OMIX’in sorumlu olmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

8.4. ÜYE, Kişisel Verileri Koruma Politikasından kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bilgilere ulaşabileceğini, daha önce onayladıkları Aydınlatma ve Açık Rıza metinlerine ise internet sitesi üzerinden erişebileceği konusunda bilgilendirildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

8.5. OMIX, internet sitesinde 5651 Sayılı Kanun gereğince trafik bilgileri tutmakta ve kayıt altına almaktadır. OMIX, bu kayıtları ÜYELERİ tanımlamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.

8.6. Kanunlar, Cumhurbaşkanı Kararnameleri ve sair mevzuatı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında veya idari talepler ile Üyelik bilgilerinin OMIX'ten talep edilmesi halinde OMIX, bu bilgileri yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli kolluk mercileri ile paylaşma yetkisi vardır. Bu durum, gizlilik yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmez.

9. Sözleşme Değişiklikleri

9.1. OMIX, işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni gerekli göreceği herhangi bir zamanda SİTE’de yayınlayarak derhal yürürlüğe girmek üzere değiştirebilir.

9.2. İşbu Sözleşmedeki değişiklikler, www.omix.com.tr adresinden ÜYE tarafından takip edilmek zorundadır. ÜYE, işbu sözleşmedeki değişiklikleri takip etmesinden ve değişikliklerden haberdar olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

9.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmünün bir kısmının) Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, diğer hükümler yürürlüklerini sürdürmeye devam edecektir.

10. Bildirimler

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğan veya doğacak durumlar için yapılacak olan ihbar, tebligat ve diğer bildirimler, ÜYE tarafından OMIX'e bildirilen açık adres ve/veya elektronik posta adresine yapılacaktır.

11. Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”ne Türk Hukuku uygulanacak olup, doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. Delil Sözleşmesi

ÜYELER, işbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda OMIX’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Yürürlük

İşbu Sözleşme, tüm ekleri ile, "ÜYE"nin üyelik formunu doldurmasını takiben İşbu ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’ne elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiş kabul edilir. ÜYELER, işbu sözleşmesinin hükümlerinin kendisine uygulanacağını kabul ve beyan etmiştir

14. Fesih

14.1. OMIX, herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, üyeliğe son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.